نام واحد : عبدالرضا زیدی

نام محصول : پارچه گردباف

 • سریال مجوز : 1715973
 • شماره مجوز : 15406
 • تاریخ مجوز : 29/10/1369
 • کد محصول : 17301112
 • شرح محصول : پارچه کشباف گردگردبافی
 • ظرفیت : 140 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع پارچه وکالاهای کشباف وقلاب باف(1730)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%