نام واحد : فرآورده های گوشتی پاکدام پارس

 • استان : سمنان
 • شهر : سمنان
 • نشانی شرکت : کرج...
 • تلفن شرکت : *******264جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : قاسم پاینده آزاد
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی سمنان

نام محصول : فیله و گوشت ماهی به صورت تازه، سرد شده

 • سریال مجوز : 200021000000
 • شماره مجوز : 7618/123
 • تاریخ مجوز : 18/02/1396
 • کد محصول : 1512412378
 • شرح محصول : فیله و گوشت ماهی به صورت تازه، سرد شده
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%