نام واحد : مهدی همایون

نام محصول : تریکو

 • سریال مجوز : 1715995
 • شماره مجوز : 23241
 • تاریخ مجوز : 26/03/1372
 • کد محصول : 17301136
 • شرح محصول : پوشاک تریکو
 • ظرفیت : 30 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع پارچه وکالاهای کشباف وقلاب باف(1730)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%