نام واحد : شاد بافت حسن و حسین نمازی فرد

نام محصول : پارچه نایلونی و کودری کتن

 • سریال مجوز : 1716074
 • شماره مجوز : 25557
 • تاریخ مجوز : 11/05/1372
 • کد محصول : 17301113
 • شرح محصول : پارچه کتن وراشل
 • ظرفیت : 43 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع پارچه وکالاهای کشباف وقلاب باف(1730)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%