نام واحد : مخمل پاسارد

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : جاده مخصوص...
 • تلفن شرکت : *****445جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : جاده مخصوص کرج مابین کیلومتر7و8کوی نخ زرین
 • تلفن واحد : *****445جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : خلیل کاظمی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : پارچه پلوش

 • سریال مجوز : 1716160
 • شماره مجوز : 340009
 • تاریخ مجوز : 13/09/1380
 • کد محصول : 17301115
 • شرح محصول : پارچه پلوش
 • ظرفیت : 30 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع پارچه وکالاهای کشباف وقلاب باف(1730)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%