نام واحد : حبیب امنیان خیابانی

نام محصول : نخ فرش

 • سریال مجوز : 1716167
 • شماره مجوز : 318950
 • تاریخ مجوز : 23/03/1369
 • کد محصول : 17111335
 • شرح محصول : نخ فرش ماشینی
 • ظرفیت : 1,000,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : اماده سازی وریسندگی الیاف نساجی بافندگی منسوجات(1711)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%