نام واحد : حبیب عسگری طرقی

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : خ دکتربهشتی...
 • تلفن شرکت : ***850جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خ دکتربهشتی نرسیده به اندیشه شماره 2/34
 • تلفن واحد : ***850جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : موکت

 • سریال مجوز : 1716170
 • شماره مجوز : 316496
 • تاریخ مجوز : 16/03/1369
 • کد محصول : 17221130
 • شرح محصول : انواع موکت
 • ظرفیت : 283 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع قالی وقالیچه(1722)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%