نام واحد : هادی نجفقلی

نام محصول : کتن بافی و راشل

 • سریال مجوز : 1716176
 • شماره مجوز : 307901
 • تاریخ مجوز : 20/02/1369
 • کد محصول : 17301113
 • شرح محصول : پارچه کتن وراشل
 • ظرفیت : 440 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع پارچه وکالاهای کشباف وقلاب باف(1730)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%