نام واحد : میراسفندیارحجاری

نام محصول : پارچه متقال

 • سریال مجوز : 1716177
 • شماره مجوز : 320685
 • تاریخ مجوز : 29/03/1369
 • کد محصول : 17111453
 • شرح محصول : پارچه متقال
 • ظرفیت : 145 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : اماده سازی وریسندگی الیاف نساجی بافندگی منسوجات(1711)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%