نام واحد : سردخانه قائمشهر

 • استان : مازندران
 • شهر : قائمشهر
 • نشانی شرکت : کیلومتر 3...
 • تلفن شرکت : *******123جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر 3 اتوبان قائمشهر به ساری
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : فرهاد جلیلی ذوالفقاری
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : یخ خوراکی به شکل پودر

 • سریال مجوز : 200023000000
 • شماره مجوز : 22530/701
 • تاریخ مجوز : 27/04/1395
 • کد محصول : 1549412603
 • شرح محصول : یخ خوراکی به شکل پودر
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 100%
  100%