نام واحد : عبدالقادر برآهوئی

 • استان : سیستان و بلوچستان
 • شهر : زاهدان
 • نشانی شرکت : خ امیرکبیر2
 • تلفن شرکت : *******541جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : عبدالقادر برآهوئی
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع آب میوه غیر مرکبات از کنسانتره یا پوره

 • سریال مجوز : 200024000000
 • شماره مجوز : 16116/01/114
 • تاریخ مجوز : 04/04/1396
 • کد محصول : 1513412475
 • شرح محصول : انواع آب میوه غیر مرکبات از کنسانتره یا پوره
 • ظرفیت : 7,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%