نام واحد : صنعت قند پیشوا

 • استان : تهران
 • شهر : پیشوا
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******213جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قطعه شماره 3 از بلوک غذایی B5
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : محمد فقه کریمی
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی پیشوا

نام محصول : شکر تصفیه شده سفید حاصل از شکر خام

 • سریال مجوز : 200025000000
 • شماره مجوز : 22495
 • تاریخ مجوز : 29/01/1394
 • کد محصول : 1542412347
 • شرح محصول : شکر تصفیه شده سفید حاصل از شکر خام
 • ظرفیت : 70,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 95%
  95%