نام واحد : صنعتی جهان

نام محصول : کیسه پلی پروپیلن

 • سریال مجوز : 1716288
 • شماره مجوز : 357462
 • تاریخ مجوز : 01/09/1368
 • کد محصول : 25201516
 • شرح محصول : کیسه نایلون
 • ظرفیت : 2,500 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : اماده سازی وریسندگی الیاف نساجی بافندگی منسوجات(1711)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%