نام واحد : صنعتی خزرالکتریک

 • استان : مازندران
 • شهر : آمل
 • نشانی شرکت : آمل کیلومتر7ج...
 • تلفن شرکت : *******121جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : آمل ابتدای میدان هزار سنگر
 • تلفن واحد : *******121جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مجتبی نوایی
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : هواکش خانگی

 • سریال مجوز : 3004744
 • شماره مجوز : 7806
 • تاریخ مجوز : 11/10/1379
 • کد محصول : 31101234
 • شرح محصول : الکتروموتوریونیورسال انواع هواکش
 • ظرفیت : 15,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع اکتروموتور-ژنراتوروترانسفورماتور(3110)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%