نام واحد : پایا مبدل س خ

 • استان : مازندران
 • شهر : تنکابن
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *********019جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی سلمانشهر
 • تلفن واحد : *********019جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مجید هادیزاده دواجی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی ساقی کلایه

نام محصول : ساخت انواع ترانسفورماتور با توان پائین

 • سریال مجوز : 3007432
 • شماره مجوز : 19517
 • تاریخ مجوز : 27/12/1380
 • کد محصول : 31101511
 • شرح محصول : ترانسفورماتور قدرت
 • ظرفیت : 300,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع اکتروموتور-ژنراتوروترانسفورماتور(3110)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%