نام واحد : حسین وعلی راهلی وعلیرضاقدوسی وعلی بخشی وسجادسیبی ونرگس ومعص

نام محصول : کلوچه

 • سریال مجوز : 1756304
 • شماره مجوز : 41634
 • تاریخ مجوز : 07/11/1376
 • کد محصول : 15411250
 • شرح محصول : انواع کلوچه
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%