نام واحد : محاد شیمی احمدفیضیتمدید68468

نام محصول : ابغوره

 • سریال مجوز : 1704262
 • شماره مجوز : 18765
 • تاریخ مجوز : 02/05/1370
 • کد محصول : 15131733
 • شرح محصول : ابغوره
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 38%
  38%