نام واحد : مهتابی خورشید طبرستان

 • استان : مازندران
 • شهر : تنکابن
 • نشانی شرکت : چالوس سردآبرود
 • تلفن شرکت : *******192جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی سلمانشهر
 • تلفن واحد : ****240جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : جمالیان
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی ساقی کلایه

نام محصول : تولید انواع چراغهای خیابانی

 • سریال مجوز : 3008568
 • شماره مجوز : 5125
 • تاریخ مجوز : 23/06/1379
 • کد محصول : 31501614
 • شرح محصول : انواع چراغهای نورافکن
 • ظرفیت : 100,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت لامپهای الکتریکی وتجهیزات روشنائی(3150)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%