نام واحد : شمیران برکت

نام محصول : نان ماشینی لواش

 • سریال مجوز : 1756696
 • شماره مجوز : 73944
 • تاریخ مجوز : 31/06/1364
 • کد محصول : 15411111
 • شرح محصول : نان لواش ماشینی
 • ظرفیت : 1,200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%