نام واحد : حسین وصفرسهرابی زاده بانیمیرزاده نافع وشرکا

نام محصول : اماده سازی بسته بندی حبوبات

 • سریال مجوز : 1732752
 • شماره مجوز : 25192
 • تاریخ مجوز : 12/04/1378
 • کد محصول : 15492711
 • شرح محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات
 • ظرفیت : 3,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%