نام واحد : غذایی بزرگ امیدرحیمی چهاردهتمدید35614

نام محصول : اماده سازی وبسته بندی خشکبار

 • سریال مجوز : 1756937
 • شماره مجوز : 493326
 • تاریخ مجوز : 07/06/1373
 • کد محصول : 15492170
 • شرح محصول : بسته بندی خشکبار
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 46%
  46%