نام واحد : صنایع تولیدی خودرو ایرانیان و مالزی

 • استان : مازندران
 • شهر : تنکابن
 • نشانی شرکت : تهران انتهای...
 • تلفن شرکت : ******482جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی سلمانشهر
 • تلفن واحد : ***********019جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مهدی خوشه مهری
 • تلفن مدیر : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی ساقی کلایه

نام محصول : دسته سیم وسایل نقلیه موتوری گازسوزشبکه سیم کشی خودرو گازسوز

 • سریال مجوز : 3012588
 • شماره مجوز : 33293
 • تاریخ مجوز : 05/10/1385
 • کد محصول : 31901424
 • شرح محصول : دسته سیم وسایل نقلیه موتوری شبکه سیم کشی
 • ظرفیت : 60,000 دست
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرتجهیزات الکتریکی طبقه بندی نشده درجای دیگر(3190)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%