نام واحد : اتحادیه شرکتهای تعاونی روستائی شهرستان تهران تمدید34723

نام محصول : آماده سازی و بسته بندی چای

 • سریال مجوز : 1756990
 • شماره مجوز : 53913
 • تاریخ مجوز : 17/03/1377
 • کد محصول : 15491213
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی انواع چای
 • ظرفیت : 1,800 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 52%
  52%