نام واحد : صنایع روشنایی رضا

 • استان : مازندران
 • شهر : قائمشهر
 • نشانی شرکت : قائمشهر میدان...
 • تلفن شرکت : ********012جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قائمشهرابتدای ج کیاکلا مقابل هنرستان
 • تلفن واحد : ***********012جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : عبدالله یوسف نژاد
 • تلفن مدیر : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع چراغ اضطراری سیار LED

 • سریال مجوز : 3013171
 • شماره مجوز : 13744
 • تاریخ مجوز : 29/07/1383
 • کد محصول : 31501715
 • شرح محصول : چراغ اضطراری سیار
 • ظرفیت : 3,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت لامپهای الکتریکی وتجهیزات روشنائی(3150)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%