نام واحد : سترگ دانه آسیاابوالقاسم مصدق

نام محصول : آماده سازی وبسته بندی مغزفن

 • سریال مجوز : 1757724
 • شماره مجوز : 67024
 • تاریخ مجوز : 07/11/1377
 • کد محصول : 15492142
 • شرح محصول : بسته بندی فندق
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 39%
  39%