نام واحد : عبدالرضا کارگریان مروستی

 • استان : یزد
 • شهر : خاتم
 • نشانی شرکت : مروست-...
 • تلفن شرکت : *******352جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : عبدالرضا کارگریان مروستی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : ناحیه صنعتی مروست

نام محصول : پسته پاک کنی

 • سریال مجوز : 200267000000
 • شماره مجوز : 45264
 • تاریخ مجوز : 11/09/1392
 • کد محصول : 140412305
 • شرح محصول : پسته پاک کنی
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)
 • گروه 4 رقمی : -140
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%