نام واحد : رضا فلاحتی نقیبی

 • استان : مازندران
 • شهر : بابلسر
 • نشانی شرکت : بابلسر...
 • تلفن شرکت : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بابلسر کیلومتر1جاده بابل علی اباد جنب شرکت مرغ نیما
 • تلفن واحد : *******112جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : رضا فلاحتی نقیبی
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : تجهیزات روشنایی داخل محوطه

 • سریال مجوز : 3015020
 • شماره مجوز : 701/26638
 • تاریخ مجوز : 16/09/1388
 • کد محصول : 31501516
 • شرح محصول : تجهیزات روشنایی داخل محوطه
 • ظرفیت : 10,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت لامپهای الکتریکی وتجهیزات روشنائی(3150)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%