نام واحد : کیان تروندمیرزاحکمتیتمدید37659

نام محصول : آماده سازی وبسته بندی خشکبا

 • سریال مجوز : 1757899
 • شماره مجوز : 70416
 • تاریخ مجوز : 26/12/1377
 • کد محصول : 15492170
 • شرح محصول : بسته بندی خشکبار
 • ظرفیت : 900 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 32%
  32%