نام واحد : نور محمد حسینی لرگانی

 • استان : مازندران
 • شهر : نوشهر
 • نشانی شرکت : نوشهر کوی...
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : نوشهر
 • تلفن واحد : ****322جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسینی لرگانی
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع تابلوهای برق

 • سریال مجوز : 3017520
 • شماره مجوز : 3105
 • تاریخ مجوز : 10/02/1385
 • کد محصول : 31201610
 • شرح محصول : انواع تابلوهای برق وتجهیزات مربوطه
 • ظرفیت : 714 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%