نام واحد : پامچال آسیا تمدید60140

نام محصول : همبرگر576کباب لقمه 055

 • سریال مجوز : 1758433
 • شماره مجوز : 27959
 • تاریخ مجوز : 20/05/1378
 • کد محصول : 15111710
 • شرح محصول : محصولات گوشتی اماده ونیمه اماده { برای غذای انسان }
 • ظرفیت : 1,225 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 51%
  51%