نام واحد : نادروستاره ومریم امینی

نام محصول : اماده سازی و بسته بندی خشک

 • سریال مجوز : 1758988
 • شماره مجوز : 36684
 • تاریخ مجوز : 08/10/1378
 • کد محصول : 15492170
 • شرح محصول : بسته بندی خشکبار
 • ظرفیت : 900 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%