نام واحد : داودومهدی حاجی عباس زاده تمدید37504

نام محصول : کشک پاستوریزه

 • سریال مجوز : 1759039
 • شماره مجوز : 73830
 • تاریخ مجوز : 28/11/1371
 • کد محصول : 15201291
 • شرح محصول : کشک پاستوریزه
 • ظرفیت : 497 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 35%
  35%