نام واحد : پارس گلوکزپرویزاعظمی اسفنجانی دانشپور

نام محصول : نشاسته از ذرت

 • سریال مجوز : 1759177
 • شماره مجوز : 17293
 • تاریخ مجوز : 16/07/1370
 • کد محصول : 15321110
 • شرح محصول : تولید نشاسته ومحصولات نشاسته ای ذرت وغیره
 • ظرفیت : 1,900 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید نشاسته ومحصولات نشاسته ای(1532)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%