نام واحد : پارس گلوکزپرویزاعظمی اسفنجانی دانشپور

نام محصول : فروکتوزذرت 0091گلوکزذرت 00

 • سریال مجوز : 1759177
 • شماره مجوز : 17293
 • تاریخ مجوز : 16/07/1370
 • کد محصول : 15321310
 • شرح محصول : سایرفراورده های نشاسته [ گلوکز]
 • ظرفیت : 2,300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید نشاسته ومحصولات نشاسته ای(1532)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%