نام واحد : کارخانجات کابل سازی ایران

 • استان : تهران
 • شهر : قدس
 • نشانی شرکت : کریمخان زند خ...
 • تلفن شرکت : ******889جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر 21 جاده قدیم کرج
 • تلفن واحد : ******336جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد علیمرادی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کابل غلاف سربی

 • سریال مجوز : 1702628
 • شماره مجوز : 38425
 • تاریخ مجوز : 29/11/1380
 • کد محصول : 28991210
 • شرح محصول : انواع کابل های فلزی
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%