نام واحد : شکلات پرندجعفرابراهیم پو تمدید66921

نام محصول : ترشی

 • سریال مجوز : 1760170
 • شماره مجوز : 34269
 • تاریخ مجوز : 01/10/1372
 • کد محصول : 15131230
 • شرح محصول : ترشیجات
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 53%
  53%