نام واحد : اتونوم تمدید42567

نام محصول : دوغ بدون گاز

 • سریال مجوز : 1760968
 • شماره مجوز : 73520
 • تاریخ مجوز : 24/11/1371
 • کد محصول : 15201236
 • شرح محصول : دوغ بدون گاز
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%