نام واحد : امیرحسین فکه تمدید26979

نام محصول : اماده سازی وبسته بندی خشکب

 • سریال مجوز : 1761179
 • شماره مجوز : 65730
 • تاریخ مجوز : 21/08/1373
 • کد محصول : 15492170
 • شرح محصول : بسته بندی خشکبار
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 45%
  45%