نام واحد : صنعتی مهرآباد

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : مهرآباد جنوبی...
 • تلفن شرکت : *******666جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : مهرآباد جنوبی اول بزرگراه فتح بعدازمیدان فتح خ دانشگاه هوایی
 • تلفن واحد : *******666جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : امیر حسین طاهرزاده
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سکسیونرفشارمتوسط

 • سریال مجوز : 1702629
 • شماره مجوز : 4629
 • تاریخ مجوز : 01/06/1377
 • کد محصول : 31201114
 • شرح محصول : انواع سکسیونر
 • ظرفیت : 1,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%