نام واحد : عربی محمداسماعیل

 • استان : مرکزی
 • شهر : خمین
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : خمین-بلوارامام خمینی ، نبش کوچه شهیدمظاهری
 • تلفن واحد : *****462جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمداسماعیل عربی
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : تابلوی برق فشارضعیف تا1کیلو

 • سریال مجوز : 3104821
 • شماره مجوز : 22822
 • تاریخ مجوز : 12/12/1377
 • کد محصول : 31201613
 • شرح محصول : تابلوی برق فشارضعیف تا1کیلو ولت
 • ظرفیت : 500 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%