نام واحد : نظام آبادی مجتبی

 • استان : مرکزی
 • شهر : اراک
 • نشانی شرکت : اراک - شهرک...
 • تلفن شرکت : ****313جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی شماره1-انتهای بلوارامیرکبیر-خیابان شایگان3
 • تلفن واحد : *****431جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مجتبی نظام آبادی
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی اراک

نام محصول : تابلوی برق فشارمتوسط تا33کیل

 • سریال مجوز : 3105568
 • شماره مجوز : 15606
 • تاریخ مجوز : 12/11/1382
 • کد محصول : 31201612
 • شرح محصول : تابلوی برق فشارمتوسط تا33کیلوولت
 • ظرفیت : 80 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%