نام واحد : فولاد گستر الماس

 • استان : کردستان
 • شهر : سقز
 • نشانی شرکت : شهرستان سقز
 • تلفن شرکت : *******873جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : عمر اسماعیل صالح
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : آهن اسفنجی خام

 • سریال مجوز : 200306000000
 • شماره مجوز : 185085/60
 • تاریخ مجوز : 03/09/1393
 • کد محصول : 2710512532
 • شرح محصول : آهن اسفنجی خام
 • ظرفیت : 1,400,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزی آهنی(1310)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 8%
  8%