نام واحد : شرکت فولمن

 • استان : مرکزی
 • شهر : ساوه
 • نشانی شرکت : تهران - سعادت...
 • تلفن شرکت : ***********021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ساوه - شهر صنعتی کاوه خ 20
 • تلفن واحد : *******255جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : آرموند آیوازیان
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع رله های حفاظتی وفیوز

 • سریال مجوز : 3118878
 • شماره مجوز : 31572
 • تاریخ مجوز : 26/12/1387
 • کد محصول : 31201310
 • شرح محصول : انواع رله های حفاظتی وفیوز
 • ظرفیت : 10,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری ناشی از توسعه)
 • پیشرفت : 100%
  100%