نام واحد : شاهین لوستر

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : خ کارگرروبروی...
 • تلفن شرکت : **********538جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خ کارگرروبروی شکوفه نوسابق
 • تلفن واحد : **********538جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : والور

 • سریال مجوز : 1702639
 • شماره مجوز : 1
 • تاریخ مجوز : 01/01/1362
 • کد محصول : 31501831
 • شرح محصول : چراغهای روشنایی نفت سوز
 • ظرفیت : 30,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت لامپهای الکتریکی وتجهیزات روشنائی(3150)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%