نام واحد : مجتمع تولیدی و صنعتی بیتا برق جنوب

 • استان : هرمزگان
 • شهر : بندرعباس
 • نشانی شرکت : بندرعباس شهرک...
 • تلفن شرکت : ****666جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بندرعباس شهرک صنعتی یک - بندرشهرک توحیدکارتن سازی سابق
 • تلفن واحد : ****666جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : کاظم متوسل الحسینی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بندرعباس 1

نام محصول : تابلوی برق فشارضعیف تا1کیلو ولت

 • سریال مجوز : 3202264
 • شماره مجوز : 16343
 • تاریخ مجوز : 14/12/1384
 • کد محصول : 31201613
 • شرح محصول : تابلوی برق فشارضعیف تا1کیلو ولت
 • ظرفیت : 4,000 سلول
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%