نام واحد : فخر همدان

 • استان : همدان
 • شهر : بهار
 • نشانی شرکت : جاده کرمانشاه...
 • تلفن شرکت : *********081جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : جاده کرمانشاه چشمه قصابان
 • تلفن واحد : *********081جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی شفیعی
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : چک ترانس لامپ مهتابی

 • سریال مجوز : 3301885
 • شماره مجوز : 1466
 • تاریخ مجوز : 04/04/1383
 • کد محصول : 31101661
 • شرح محصول : چک ترانس لامپ مهتابی
 • ظرفیت : 1,125,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع اکتروموتور-ژنراتوروترانسفورماتور(3110)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%