نام واحد : عباسعلی معمارزاده و حسین مرادیان لطفی

 • استان : همدان
 • شهر : همدان
 • نشانی شرکت : بلوار یکم...
 • تلفن شرکت : *********081جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوار یکم خیابان دهم
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : حسین مرادیان لطفی
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بوعلی

نام محصول : تابلوی برق فشارمتوسط تا33کیلوولت

 • سریال مجوز : 3302463
 • شماره مجوز : 1130
 • تاریخ مجوز : 19/07/1378
 • کد محصول : 31201612
 • شرح محصول : تابلوی برق فشارمتوسط تا33کیلوولت
 • ظرفیت : 200 سلول
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%