نام واحد : تولیدی تابلوهای صنعتی توان سینا

 • استان : همدان
 • شهر : همدان
 • نشانی شرکت : همدان - بلوار...
 • تلفن شرکت : *********081جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوار یکم خیابان 10
 • تلفن واحد : *********081جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مرتضی خوش نیت
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بوعلی

نام محصول : تابلوی برق فشارضعیف تا1کیلوولت

 • سریال مجوز : 3302611
 • شماره مجوز : 1524
 • تاریخ مجوز : 03/11/1383
 • کد محصول : 31201613
 • شرح محصول : تابلوی برق فشارضعیف تا1کیلو ولت
 • ظرفیت : 250 سلول
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%