نام واحد : محمد کریمی

نام محصول : نان صنعتی حجیم ونیمه حجیم

 • سریال مجوز : 1765731
 • شماره مجوز : 22870
 • تاریخ مجوز : 04/03/1382
 • کد محصول : 15411141
 • شرح محصول : نان صنعتی - نان اروپائی
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 64%
  64%