نام واحد : همدان ترانس

 • استان : همدان
 • شهر : همدان
 • نشانی شرکت : تهران...
 • تلفن شرکت : *********021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : تقاطع بلوار دوم وسوم
 • تلفن واحد : ***********081جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی شریفیان مهر
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بوعلی

نام محصول : هسته های ترانس

 • سریال مجوز : 3304816
 • شماره مجوز : 1873
 • تاریخ مجوز : 15/06/1386
 • کد محصول : 31101561
 • شرح محصول : هسته های ترانس
 • ظرفیت : 840 تن
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع اکتروموتور-ژنراتوروترانسفورماتور(3110)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%